Kadra Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego da Vinci na rok szkolny 2019/2020 zostanie przedstawiona po wynikach rekrutacji.


Języki obce


Język angielski

Konwersacje w języku angielskim

Język rosyjski

Język chiński

Język hiszpański


Przedmioty matematyczno-informatyczne


Matematyka

Matematyka dla maturzysty

Informatyka


Przedmioty przyrodnicze


Biologia

Chemia

Geografia

Fizyka


Przedmioty humanistyczne


Język polski

Język polski dla maturzysty

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Filozofia


Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa


Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa


Przedsiębiorczość i rozwój kompetencji miękkich


Podstawy przedsiębiorczości

Kompetencje osobiste

Kompetencje społeczne

Kompetencje zawodowe